Asiakkaan tietosuoja yrityksessämme.

Viherpalvelu maununkarhu ylläpitää asiakkaistaan rekisteriä johon on tallennettu asiakkaan yhteystiedot, tarjoukset, tilaukset, tehdyt työt sekä laskutus ja viheralueiden ylläpito-kohteissa kuukausittain tehdyt työt sekä käytetyt tarvikkeet ja materiaalit. Viherpalvelu Maununkarhu ei luovuta tietoja eteenpäin toisille yrityksille, ellei toisin ole asiakkaan kanssa kirjallisesti sovittu esim. alihankkijoiden kilpailutus-tilanteissa. Maksujen perintätilanteissa asiakkaan yhteystiedot sekä avoimet laskut ja muu tarpeellinen aineisto toimitetaan perintäyhtiöön. Asiakas voi halutessaan tilata kopiot hänestä säilytetyistä tiedoista yritykseltämme.